سوالات متداول

سوالات خود را از ما بپرسید

این مشکل ناشی از انسداد راه هوایی در محلی از راه هوایی فوقانی است که درمعاینه دیده می شود.

بله عمل لوزه انجام میدهم بسته به سن و وضعیت سلامتی محل جراحی تعیین می شود.

سلام. ممنونم. بنا بر نوع پروتز لازمه داره

 سلام. باید بررسی حنجره و تارهای صوتی شوین